Rekordna proizvodnja toplotne energije u Sarajevu u januaru 2017. godine

Region

Usled izrazito niskih temperatura, a u cilju održavanja energetskog sistema Kantona Sarajevo, Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane Sarajevo” je u januaru ove godine proizvelo 102.915 MWh, čime je ostvarena rekordna proizvodnja toplotne energije u poslednjih 40 godina.

Prosečna višegodišnja proizvodnja toplotne energije u Toplanama za mesec januar iznosi 83.421 MWh, a najveća mesečna proizvodnja do 2017. godine je zabeležena u 2006. godini i iznosila je 94.994 MWh.

U januaru 2017. godine Toplane su takođe potrošile rekordnih 13 miliona Sm3 prirodnog gasa kao energenta za proizvodnju toplotne energije.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević