Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u Tatar Bogdanovoj ulici u Paraćinu

Vesti | Srbija

 

Foto: Uprava za investicije i upravljanje imovinom opštine Paraćin

Foto: Uprava za investicije i upravljanje imovinom opštine Paraćin

Konkretna realizacija projekta 5 KFW kredita nemačke Razvojne banke, po prošle godine potpisanom ugovoru sa JP „Vodovod“, Opštinom Paraćin i nadležnim ministarstvima, počela je radovima u Ulici Tatar Bogdanovoj na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže.

Ove radove izvodi Javno preduzeće „Vodovod“ i predviđeno je da traju dvadeset radnih dana.

Kad je o Tatar Bogdanovoj ulici reč, pre dve godine je rekonstruisan njen prvi deo  sredstvima opštinskog budžeta Paraćina, uz urađenu atmosfersku kanalizaciju i zamenu vodovodne mreže.

Postavljeni su ivičnjaci i završeni poslovi na nivelaciji šahtova.

U vreme zamene dotrajalih cevi za vodovodnu i kanalizacionu mrežu i asfaltiranja u drugom delu ove ulice, biće završeni i radovi na rekonstrukciji javne rasvete.

Kako je predviđeno ugovorom, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže biće obavljena takođe u Ulici cara Dušana u dužini od 210 metara i Ulici Dimitrija Marinkovića, dužina 240 metara.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Info-energetski Paraćin“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.