Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine održava 3. sednicu

Region

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati 3. redovnu sednicu u 2017. godini, danas 13.02.2017. godine u sedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.
Na 3. redovnoj sednici FERK-a biće razmatran sledeći dnevni red:

Usvajanje Zapisnika sa II redovne sjednice FERK-a održane 26.01.2017. godine;

Razmatranje i donošenje Rešenja po predlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo;

Razmatranje i donošenje Rešenja po priedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, podnosioca zahteva „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj;

Razmatranje i donošenje Rešenja po predlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata izuzev LPG-a, podnosioca zahteva DOO „PETROL-P“ Bihać;

Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahteva „BIČAKČIĆ“ d.o.o. Sarajevo;

Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahteva „LIQUIVEX“ d.o.o. Usora;

Razmatranje i donošenje Zaključka o ispravci Rešenja broj 06-03-1183-02/182/16 od 26.01.2016. godine;

Razmatranje i rešavanje po žalbi na rešenje broj: III-I-M-1965/16 od 21.10.2016. godine koje je donelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar.

Izvor: ferk.ba

V.V.