Zakoni

Pravna regulativa u oblasti energetike beleži zakone, podzakonske akte, nacrte, strategije i uredbe, izveštaje, predloge,.. donete u cilju razvoja energetike i energetske stabilnosti, kao i usaglašavanja sa evropskim zakonima. Svaki novi prečišćeni dokument ima za cilj efikasniju primenu zakona u praksi.

Zakoni


U Zakonu o energetici („Službeni glasnik RS“ br. 145/2014) definisani su poznati nacionalni ciljevi i plan korišćenja obnovljivih izvora energije u interesu Republike Srbije i precizirani kriterijumi povlašćenih proizvođača električne i toplotne energije kao i proizvodnju biogoriva. Istim zakonom definisane su podsticajne mere za korišćenje obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije u vidu otkupa proizvedene električne energije po povlašćenoj ceni u određenom (povlašćenom) vremenskom periodu, kao i podsticajne mere i kriterijume za održivu proizvodnju biogoriva.

DETALJNIJE…


U Zakonu o efikasnom korišćenju energije (15/03/2013) utvđeni su, između ostalog, uslovi i načini efikasnog korišćenja energije i energenata u sektoru proizvodnje prenosa, distribucije i potrošnje energije; politika efikasnog korišćenja energije, podsticajne mere, minimalni zahtevi energetske efikasnosti (EE)… Efikasnijim korišćenjem energije postiže se energetska stabilnost (sigurno snabdevanje energijom i njeno efikasnije korišćenje), povećava konkurentnost privrede, smanjuje negativni uticaj energetike na životnu sredinu i podstiče odgovorno ponašanje prema energiji.
Osnovna načela na kojima se zasniva efikasno korišćenje energije, pored energetske sigurnosti i konkurentnosti roba i uslugaa, su i održivo korišćenje energije, upravljanje potrošnjom, ekonomska isplativost, i minimalni zahtevi EE za nova ili rekonstruisana postrojenja. Ovaj zakon primenjuje se na privredna duštva, javni sektor, zgrade, domaćinstva, prevoz u saobraćaju i druge korisnike energije definisane ovim zakonom.
Zakon o efikasnom korišćenju energije stupa na snagu u januaru 2015. godine, a do tada lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika dužne su da odrede ciljeve unapređenja energetske efikasnosti i da podnesu Program unapređenja energetske efikasnosti.

DETALJNIJE…


Zakonom o planiranju i izgradnji (stupio na snagu decembra 2014.) uređuju se uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata, vršenje nadzora nad primeno,

DETALJNIJE…