Regionalno povezivanje radi veće energetske efikasnosti

Srbija

Foto: srbija.gov.rs

Ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandar Antić izjavio je da je u Bukureštu potpisan Memorandum između EU i zemalja sa prostora centralne i jugoistočne Evrope o zajedničkom razvoju u oblastima tržišta električne energije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Antić, koji prisustvuje sastanku ministara energetike zemalja centralne i jugoistočne Evrope u okviru Grupe za gasno povezivanje u centralnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEC), istakao je da je prihvaćen novi projekat gradnje gasne interkonekcije Srbija–Rumunija. On je rekao da je na sastanku ocenjeno da je postignut značajan napredak u realizaciji projekata gasne interkonekcije Bugarska–Srbija i pružena podrška početnim aktivnostima za gasnu interkonekciju Srbija–Rumunija. Ministar je ukazao na to da je CESEC, kao mehanizam koji se od svog osnivanja bavi povezivanjem u oblasti gasne infrastrukture, na današnjem zasedanju ocenio realizaciju svih projekata koji se nalaze na listi. Prema njegovim rečima, u završnom dokumentu CESEC konferencije izneta je ocena da je došlo do značajnog napretka u realizaciji projekta interkonekcije sa Bugarskom.

Antić je istakao da je pomenuti projekat od ključnog značaja za diverzifikaciju i sigurno snabdevanje gasom i Bugarske i Srbije, ali i drugih država u regionu, pre svega Bosne i Hercegovine. Kao novi projekat koji je našao svoje mesto na planu i mapi aktivnosti CESEC nalazi se i naša interkonekcija sa Rumunijom, ukazao je on.

Ministar je naglasio da je danas potpisan memorandum kojim se proširuje polje nadležnosti CESEC za povezivanje sa oblasti gasne infrastrukture na oblast električne energije, i to pre svega u kontekstu povezivanja tržišta i sigurnosti snabdevanja, obnovljivih izvora i energetske efikasnosti. Antić je rekao da je veoma značajno da se po tim pitanjima ustanovi daleko snažnija saradnja na nivou čitave jugoistočne Evrope, naravno u korelaciji sa centralnom Evropom i Evropskom komisijom (EK). On je ocenio da činjenica da je ovaj memorandum potpisala EK i deo država članica EU, kao i sedam članica Eneretske zajednice, govori da je reč o inicijativi u širem okviru, koja je u interesu, pre svega, našeg regiona.

Antić je ukazao na to da je region zapadnog Balkana vrlo neefikasno u prošlosti koristio energiju i da energetska efikasnost postaje potencijalno novi energetski izvor. Tu, kako je naveo, treba da koristimo iskustva Evropske unije, ali i fondove EU koji su značajni za ustanovljavanje nacionalnih fondova za energetsku efikasnost.

izvor: srbija.gov.rs

Sandra Jovićević