Referendum u Vinodolu za izgradnju objekata na obnovljive izvore energije

oie economy.rs

Nedavno je na sednici veća vinodolske opštine rečeno da će građani odlučivati o izgradnji vetroelektrana i solarnih elektrana u zaleđu. Stanovnici opštine Vinodol u narednom periodu će na referendumu izglasati da li žele izgradnju ovih objekata ili ne.

Investitor ove vetroelektrane je austrijska kompanija „EcoWind“ koja ima u planu izgradnju vetroelektrana na lokaciji Zebar i Kavranica, kao i solarnih elektrana Lučac i Mahavica. Osim toga, u planu je i izgradnja reverzibilne hidroelektrane.

Vrednost vetroelektrana iznosi oko 90 miliona evra, dok je vrednost solarnih elektrana procenjena na oko 40 miliona evra. Za izgradnju reverzibilne elektrane potrebno je skoro milion evra.

Kompanija „EcoWind“ nadležnima je ponudila naknadu od oko 40 hiljada evra godišnje ili hiljadu evra po MWh, ali su oni smatrali da to nije dovoljno, tako da je odlučeno da o izgradnji ovih objekata odluče građani.

Inače, nedavno je u Hrvatskoj održan referendum na kome su građani odlučivali o izgradnji vetroelektrane, ali s obzirom na malu izlaznost građana nije bio važeći.

Sandra Jovićević

foto: economy.rs