Redovni remont Termoeletrane Gacko počeo 21.marta umesto danas

Vesti | Region

gacTermoelektrana (TE) Gacko večeras je 21.marta ručno isključena sa mreže zbog začepljenja kanala za odvod šljake iz kotla, zbog čega je odlučeno da redovni godišnji remont postrojenja počne sutra, umesto 1. aprila tačnije danas, kako je bilo planirano, rekao je Srni izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj TE Gacko Borivoje Vujičić.

Vujičić je pojasnio da se u strukturi raspoloživog goriva nalazi veća količina glinene mase i nesagorivih materija koje u procesu sagorevanja opstruišu protok šljake do kanala i začepljavaju odvod šljake iz kotla.“Usled veće količine nataložene užarene mase u donjem delu kotla, prinuđeni smo bili da Termoelektranu isključimo „, rekao je Vujičić. S obzirom na to da je za čišćenje nataložene mase potrebno najmanje sedam dana rada, odlučeno je da redovni godišnji remont Termoelektrane, koji je planiran 1. aprila, počne ranije i traje 40 dana, što je i predviđeno elektroenergetskim bilansom Republike Srpske. Remont će koštati oko sedam miliona maraka i tokom njegovog trajanja biće urađeni značajni invensticioni zahvati na kotlovskom postrojenju za praćenje i monitoring raspoloživog goriva. Sredstva za remont će biti obezbeđena iz vlastitih sredstava i kreditnog zaduženja. U poslednje vreme Termoelektrana je tri puta stajala sa radom zbog istih problema.

V.V.

www.blic.rs