Reciklaža starih akumulatorskih baterija u solarne ćelije

Svet

MIT-Batteries-to-Solar-Daniloff_0

Rešenje koje bi moglo preusmeriti tok opasnog otpada u proizvodnju jeftinih fotonaponskih panela predloženo je od strane istraživača sa MIT-a. Predlog je dobitna kombinacija jer reciklira materijale od odbačenih automobilskih baterija – akumulatora, koji su potencijalni izvori zagađenja olovom, u nove, dugotrajne solarne ploče koje proizvode energiju bez emisije štetnih gasova.

Ovaj sistem, opisan u članku lista “Energy and Environmental Science”, baziran je na nedavnom razvoju solarnih ćelija i koristi jedinjenje nazvano “perovskit”. Tehnologija korišćenja perovskita napredovala je od početnih eksperimenata do tačke da je njena efikasnost skoro konkurentna drugim vrstama solarnih ćelija a period napretka desio se za manje od dve godine.

Perovskitne fotonaponske ćelije su po efikasnosti već dostigle mnoge komercijalne fotonaponske ćelije na bazi silicijuma.

Rad na razvoju tehnologije bio je podržan od strane italijanske energetske kompanije „Eni“ i kroz „MIT Energy Initiative“.

D.V

izvor: mit.edu