Reciklaža mobilnih telefona u „Telenoru“

Srbija | Upravljanje otpadom

telenor.rs

Kompanija „Telenor“ izdala je saopštenje u kojem je navedeno da svi građani svoje stare ili neupotrebljive mobilne telefone mogu doneti u neku od „Telenor“ prodavnica kako bi bili reciklirani u skladu sa ekološkim standardima.

Neadekvatnim odlaganjem mobilnih telefona zagađuje se životna sredina jer ovi aparati sadrže materijale koje oslobađaju toksične supstance. Jedan od najvećih zagađivača okoline su baterije mobilnih telefona koje se mogu ponovo iskoristiti i tako uštedeti čak 90 odsto energije koja je potrebna za njihovu novu proizvodnju.

Inače, navedeno je da je „Telenor“ prvi mobilni operator koji je pokrenuo akciju reciklaže mobilnih telefona. Akcija je prvi put pokrenuta pre osam godina.

Sandra Jovićević

foto: telenor.rs