Rebalansom proizvodnje uglja smanjene posledice poplava u RB “Kolubara”

Svet

 

Foto-ilustracija: Pixabay

Nedavno je Privredno društvo RB “Kolubara” uradilo rebalans planova proizvodnje uglja kako bi se smanjile posledice poplava na proizvodnju uglja iz ovog basena. Predviđeno je da se ove godine proizvede 24,62 miliona tona uglja umesto planiranih 30,4 miliona tona uglja.

Na kopu “Tamnava-Zapadno polje” trebalo je da bude proizvedeno 14,32 miliona tona uglja, dok je na “Polju D” bila predviđena proizvodnja 8,57 miliona tona uglja.

Nakon poplava na kopu “Tamnava-Zapadno polje” proizvedeno je 5,66 miliona tona uglja, a da bi se nadoknadio gubitak odlučeno je da će na “Polju D” biti proizvedeno još 3 miliona tona uglja. Tako će u Rudarskom basenu “Kolubara” umesto gubitka od 9 miliona tona uglja oni biti smanjeni na 6 miliona tona uglja.

Ugalj iz Rudarskog basena “Kolubara” upotrebljava se za proizvodnju više od polovine električne energije u Srbiji, a jedna od najvećih termoelektrana koja se snabdeva ovim ugljem je termoelektrana “Nikola Tesla”.

Sandra Jovićević