Realizacija projekta upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Region | Upravljanje otpadom

ks.gov.ba otpad

U Sarajevu u Bosni i Hercegovini 1. decembra 2015. godine potpisan je ugovor o implementaciji pilot projekta „Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo gospodin Senad Hasanspahić izjavio je da je ugovorom planirana nabavka 20 kontejnera za uspostavljanje pet eko-otoka na području opština Novi Grad i Centar. Kako je naveo, u narednom periodu očekuje se uključivanje i ostalih opština sa teritorije Kantona Sarajevo u realizaciju projekta. On je dodao da će Ministarstvo privrede i infrastrukture izdvojiti oko 20 hiljada KM (preko 10 hiljada evra) za nabavku specijalnih vozila koje će biti predate u vlasništvo Kantonalnog javnog preduzeća „Rad“.

Direktor Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom „Ekopak“ gospođa Amela Hrbat istakla je značaj ovog projekta, a dodala je i da je u planu da se sve količine prikupljenog ambalažnog otpada predaju na reciklažu.

Direktor Kantonalnog javnog preduzeća „Rad“ gospodin Selim Babić izjavio je da će ovo preduzeće finansirati sve građevinske radove u cilju uređenja lokacija za postavljanje eko-otoka, a preduzeće „Ekopak“ će izdvojiti 50 hiljada KM (preko 25 hiljada evra) za nabavku podzemnih kontejnera.

Premijer Kantona Sarajevo gospodin Elmedin Konaković naveo je da će uz pomoć ovog pilot projekta biti rešen problem primarnog i adekvatnog odlaganja otpada u samom centru grada.

Sandra Jovićević

foto: ks.gov.ba