REACH uredba za bezbedan promet hemikalija

Srbija | Održivi razvoj

Foto: pks.rs

Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS organizovalo je, u saradnji sa češkim konsultantskim firmama „Ecomole“ i „ReachSpectrum“, konferenciju „Prošetajte REACH-om“ i dvodnevnu radionicu „REACH za savetnike za hemikalije“.

Konferencija je održana sa ciljem da se učesnicima pojasni i približi kompleksna REACH uredbe kojom se uređuje registracija, evaluacija, autorizacija i zabrana hemikalija, odnosno njihova bezbedna proizvodnja, uvoz, stavljanje na tržište i upotreba.

Predavači, Tomaš Novotni iz kompanije, „Ecomole“ i Jan Holomek iz „Reach Spectrum“, sa saradnicima predočili su pregled zahteva i obaveza koje očekuju privredu u narednom periodu, izbor odgovarajućeg ovlašćenog zastupnika, mogućnosti reeksporta na relaciji EU-Srbija, kao i primere hemijske regulative u Rusiji i drugim zemljama koje nisu članice EU.

Nakon konferencije, 28. februara i 1. marta zainteresovanim polaznicima je omogućeno da, kroz interaktivnu radionicu, u studiji slučaja, izvrše procenu REACH obaveze modela kompanije, uključujući procenu troškova i vremenski okvir, kao i pregled IT alata neophodnih za ispunjavanje REACH obaveza.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević