RB „Kolubara“ uz pomoć GIS-a smanjuje zagađenje

kolubara

RB „Kolubara“ saopštio je da ovaj ogranak EPS-a od marta2016. godine ima objedinjenu elektronsku bazu podataka o monitoringu životne sredine kroz četiri parametra – vodu, vazduh, zemljište i buku.

Kako je saopšteno, baza je formirana upotrebom Geografskog informativnog sistema (GIS), a očekuje se da će poboljšati zaštitu životne sredine u RB „Kolubara“. Ovo je prva baza ovakve vrste u JP „Elektroprivreda Srbije“, biće postavljena na internet portal RB „Kolubara“, a omogućiće lakšu identifikaciju i procenu zagađenja.

Iz RB „Kolubara“ su naveli i da je GIS prvi put primenjen 2012. godine za snimanje i kartriranje protivpožarnih puteva na teško prohodnom području od oko 800 hektara rekultivisanog i pošumljenog zemljišta odlagališta površinskog kopa Polje „D” u Mirosaljcima.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs