RB „Kolubara” proizveo 18,55 miliona tona uglja

Srbija | Ugalj

15-09-16

Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” proizvedeno je 18,55 miliona tona uglja u prvih osam meseci 2016. godine, što je u skladu sa planom za ovaj period, saopšteno je iz RB Kolubara.

Najbolji rezultati zabeleženi su na kopu „Tamnava-Zapadno polje”, gde je od početka januara do kraja avgusta iskopano 8,21 milion tona uglja. U istom periodu na Polju „D” proizvedeno je 7,71 milion tona uglja.

U avgustu su na ova dva ugljenokopa ostvareni izuzetni proizvodni rezultati na bager-traka-odlagač (BTO) sistemima za proizvodnju otkrivke. Na Polju „D” tokom avgusta otkopano je i odloženo oko 2 miliona kubika, dok je na „Zapadnom polju” otkopano 2,52 miliona kubika otkrivke. Od početka godine na kolubarskim kopovima ukupno je otkopano i odloženo 40,20 miliona kubika otkrivke.

izvor: rbkolubara.rs

Sandra Jovićević