Razvoj politike u oblasti klimatskih promena u kontekstu međunarodnih i EU procesa

Klimatske promene

kp1Radionica pod nazivom „Razvoj politike u oblasti klimatskih promena u kontekstu međunarodnih i EU procesa“ u organizaciji Programa UN za razvoj i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, održana je 15. decembra u hotelu Zira, u Beogradu. Konferenciji je prisustvovalo 90 predstavnika državnih institucija, stručne javnosti i organizacija civilnog društva. Gospođa Stelina Nedera zamenica stalne predstavnice Programa UN za razvoj u Republici Srbiji i Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine otvorile su ovu konferenciju. Finansijsku podršku događaju je pružio Globalni fond za zaštitu životne sredine, i to kao jednu od aktivnosti u okviru projekta „Drugi nacionalni izveštaj Republike Srbije prema okvirnoj konvenciji UN o promeni klime“.

Postignuta je saglasnost da je u proteklom periodu učinjen značajan napredak po pitanju uspostavljanja institucionalnog i strateško zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, ali da veliki izazovi tek predstoje.
Gospođa Nedera istakla je značaj projektne i programske podrške koju UNDP, pod okriljem Globalnog fonda za životnu sredinu, pruža Vladi Republike Srbije na polju ispunjavanja obaveza koji proističu iz međunarodnih sporazuma, na prvom mestu Okvirne konvencije UN o promeni klime.

Poseban segment radionice bio je posvećen predstavljanju napterka na polju pripreme Drugog izveštaja i Prvog ažuriranog izveštaja republike Srbije prema okvirnoj konvenciji UN o promeni klime. Oba dokumenta realizuju se uz pomoć Programa UN za razvoj i uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu.

Profesor Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu predstavio je okvirne mogućnosti i scenarija po pitanju mera ublažavanja klimatskih promena, posebno za sektor otpada koji je naveden kao primer. Pored toga, potvrđeno je još jednom da sektor energetike predstavlja najvećeg emitera ali istovremeno i sektor sa najviše potencijala za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Na kraju radionice predstavljena je analiza mogućih izvora finansiranja mera prilagođavanja na klimatske promene i mera ublažavanja za ključne sektore. S tim u vezi detaljno su dati predlozi ulaganja iz državnih i lokalnih budžeta, međunarodne i EU pomoći, kao i iz zajmova međunarodnih finansijskih institucija i privatnog sektora. Takođe, predstavljen je i okvir finansijskih i zakonodavnih podsticajnih mera i mehanizama koji postoje u državama okruženja i u Republici Srbiji sa perspektivima unapređenja.

Vesna Vukajlović

Photo: www.economy.rs