Razvoj na osnovu maksimalne optimizacije procesa

Predstavljamo

Atlantic GreenOsnov društveno odgovornog delovanja svake kompanije  je činjenica da postane  svesna  važnosti  i potrebe sopstvenog uticaja na unapređenje opštih društvenih uslovai životne sredine u kojoj posluje, pa je tako energetska efiksnost trajno opredeljenje i strateška postavka Atlantic Grupe da smanji uticaj na životnu sredinu kroz racionalizaciju potrošnje energenata i vode, smanjenje otpada i porast odvajanja otpada, generalno u svim svojim procesima.

Posebna projekcija urađena je za poboljšanje energetske efikasnosti za  kompanije u Srbiji, finansiranjem uz pomoć podrške  EBRD-a,  što je bio deo šire strategije sistemskog unapređenja svih proizvodnih procesa Atlantic Grupe i podrška regionalnih aktivnosti uz racionalnije korišćenje resursa i energije, smanjenja troškova, ali i zaštite životne sredine. Pored ušteda vezanih za efikasnost, očekuje se i da će planirane investicije u operativnim kompanijama u Srbiji dodatno smanjiti emisiju CO2 za 600 tona godišnje.

Investiranjem u novu opremu u Atlantic Grupi u Srbiji  omogućene su  uštede u korišćenju električne energije i gasa, kao i potrošnje vode u proizvodnim procesima. Konkretno za pogone u Srbiji zbirno smo smanjili potrošnju energije, sa utrošenih 75.539 MWh u 2012. godini na  potrošenih 53.140  MWh u 2014. što su značajne uštede resursa i nadovezuju se na našu generalnu stratešku postavku da  se razvijamo na osnovu maksimalne optimizacije svojih procesa.

Upravljanje otpadom i sprečavanje zagađenja ostaje naš trajni prioritet, tako da je u 2014. povećano sortiranje i odvajanje otpada u čitavom sistemu Atlantica, a količina recikliranog otpada je povećana za 8 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U Štarku i Grandu već sad recikliramo gotovo 50 odsto otpada, na godišnjem nivou, a tendencija je da taj procenat i dalje raste.

Ostale važne ekološke aktivnosti sprovedene su istovremeno u četiri ključna područja: integracija ekološke perspektive u sva poslovna područja i funkcije, integracija ekoloških vrednosti u postojeće projekte, niz aktivnosti za podizanje ekološke svesti zaposlenih, kao i drugu godinu za redom izveštavamo o održivom društveno odgovornom poslovanju u skladu sa GRI načelima (Global Reporting Initiative).

Vesna Vukajlović