Razvoj EuroVelo parkova i biciklističke rute u Srbiji

Srbija

U Zrenjaninu je na dan obeležavanja Svetskog dana vlažnih staništa 02. februara 2017. godine u Baroknoj sali Gradske kuće, održana veoma uspešna prezentacija projekta EuroVelo park Carska bara, uz učešće svih nosilaca projekta – predstavnika „Krim“ alijanse javno-privatnog partnerstva, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kartografije „Huber“, turističkih organizacija Vojvodine i Zrenjanina, Javne ustanove „Rezervati prirode“ i Grada Zrenjanina“.

Euro Velo je evropska mreža biciklističkih ruta, pokrenuta od strane Evropske biciklističke federacije (ECF) kako bi se uspostavila mreža kvalitetnih biciklističkih ruta koje povezuju sve zemlje u Evropi. Kroz Srbiju prolaze evropske biciklističke Euro Velo 6, 11 i 13 rute.

EuroVeolo parkovi u Srbiji je projekat koji predstavlja održivo tržište kroz javno-privatno partnerstvo razvojem biciklističkih ruta koje prolaze kroz Srbiju, kako bi se koordinisano sproveo i poboljšao kvalitet biciklističkih staza, sadržaja, usluga i saradnje.

Skup povodom prezentacije projekta EuroVelo park Carksa bara, otvorio je Saša Santovac zamenik gradonačelnika Zrenjanina. Pozdravnu reč na otvaranju skupa održao je mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije i ovom prilikom ukazao na podršku Zavoda u razvoju EuroVelo parkova u Srbiji, ističući potencijale zaštićenih područja za razvoj biciklizma kao elementa održivog turizma. Skup je pozdravila i Tanja Jakšić, koordinator C:R:E:A:M JPP Alijansa.

Izvor: zzps.rs

Vesna Vukajlović