Razmisli, otpad je resurs

Region | Upravljanje otpadom

15784823_10154961192212566_614072772_o-768x1024U toku je projekat koji realizuje “Komunalno“ d.o.o. u gradu Berane. Sprovodi se selektivno odvajanje otpada, a projekat se zove „Razmisli, otpad je resurs“ i podržava ga  Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Pilot projekat će se sprovoditi u saradnji sa 40 domaćinstava u ulicama Crvenog krsta i Branka Deletića. Ovim domaćinstvima će biti obezbeđene kante za komunalni otpad, kao i posebne kese za odvajanje pet ambalaže i papira.

Preko MORT-a Komunalnom preduzeću je isporučeno 60 kanti od 100 litara od kojih će 40 biti upotrebljeno za pilot projekat, a ostatak će se dati na korišćenje domaćinstvima u ulicama koje su nedostupne za vozila za prikupljanje otpada.

Prema rečima direktora Sava Vučetića projekat selektivnog odlaganja i reciklaže otpada je naredni korak u unapređenju rada komunalnog preduzeća. Pre toga je rešeno pitanje privremenog odlagališta otpada na Rujištima. Očekuje se da će reciklažom značajno biti umanjena količina otpada na odlagalištu, a Komunalno će ostvariti prihod prodajom pet ambalaže i papira, koji će se iskoristiti za dalje unapređenje nivoa usluga.

Izvor: berane.me

V.V.