Ratifikovan sporazum za izgradnju TE „Kostolac B3“

Srbija

‚antic tanjug.rs

U ponedeljak 19. januara 2015. godine Skupština Srbije ratifikovala je ugovor o zajmu za drugu fazu projekta TE „Kostolac B3“.

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić izjavio je da je realizacija ovog projekta veoma bitna za energetsku stabilnost Republike Srbije.

Podsetimo, 17. decembra 2014. godine potpisan je sporazum između Kine i Srbije o zajmu za drugu fazu projekta TE „Kostolac B3“ u vrednosti od 608 miliona dolara. Zajam je uzet na 20 godina, sa 7 godina grejs perioda i kamatom od 2,5 odsto.

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za drugu fazu Paket projekta „Kostolac B power plant project“ između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca jednoglasno prihvaćen je sredinom januara na 37. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Termoelektrana „Kostolac B3“ imaće snagu od 350MW, a za realizaciju ovog projekta predviđeno je 58 meseci. Sporazumom je predviđeno i proširenje kapaciteta kopa „Drmno“ sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje, što bi trebalo da bude završeno za 47 meseci.

Inače, kineskim zajmom finansiraće se oko 85 odsto realizacije ovog projekta, čija je ukupna vrednost 715,6 miliona dolara.

Sandra Jovićević

foto: kanal9tv.com