Raste prihod od sakupljanja sekundarnih sirovina u JKP „Komunalac“ iz Inđije

Vesti | Srbija

 

Foto: Opština Inđija

Foto: Opština Inđija

Zahvaljujući dobroj organizaciji rada ali i nabavkom nove mehanizacije, Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ iz Inđije beleži značajni rast u sakupljanju sekundarnih sirovina, kao i prihod od njegove prodaje.

Prošlogodišnji prihod od sakupljanja sekundarnih sirovina iznosio je milion i trista hiljada dinara, a ako se nastavi ovom dinamikom, JKP „Komunalac“ očekuje da će priliv za tekuću godinu biti preko tri miliona dinara.

Lokalna samouprava pružila je veliku pomoć u finansijskoj konsolidaciji ovog preduzeća, ali je takođe nabavkom neophodne mehanizacije za svakodnevni rad obezbedila povoljnije uslovi za svakodnevni rad.

Zbog toga rukovodstvo Javno komunalnog preduzeća „Komunalac“ ima mogućnosti da svojim kapacitetima ojača finansijsku stabilnost i pruži kvalitetne usluge građanima.

Milisav Pajević