Raspisan tender za rezervnog snabdevača električnom energijom

Srbija

mre zelenasrbija.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je tender za izbor rezervnog snabdevača električnom energijom.

Na tender se mogu prijaviti sva zainteresovana domaća pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane tenderskom dokumentacijom. Podnosilac prijave, između ostalog, mora biti registrovan kod nadležnih organa, mora imati važeću dozvolu za obavljanje delatnosti koja je predmet tendera, mora posedovati propisani poslovni i finansijski kapacitet.

Kako je navedeno, rezervni snabdevač bira se na period od jedne godine, a svi zainteresovani mogu podneti potrebnu dokumentaciju do 27. marta 2015. godine do 11 časova. Kriterijum za izbor prijave će biti najniža ponuđena cena.

Sandra Jovićević

foto: zelenasrbija.rs