Raspisan tender za realizaciju mera EE u srednjoj školi u Kladnju

U zgradarstvu | Region

U okviru projekta Pametne škole raspisan je tender „Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mera energetske efikasnosti na objektu Mešovite srednje škole Musa Ćazim Ćatić u Kladnju“.

Pored MSŠ Kladanj, investiraće se i u energetsku obnovu još 6 objekata osnovnih i srednjih škola u Brodsko-posavskoj županiji i Tuzlanskom kantonu. Takođe, u novoj školskoj godini će se organizovati i takmičenje za škole u oblasti održivog razvoja, solarni festival, kampovi, radionice o energetskoj efikasnosti.

Projekat se finansira iz INTERREG CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević