Raspisan tender za projekat deponije „Vinča“

Upravljanje otpadom

deponija vinca kurir.rs

Grad Beograd raspisao je u petak 21. avgusta 2015. godine Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacija u projektu JPP grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada.

Kako je navedeno u pozivu, projekat javno-privatnog partnerstva obuhvata projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje postrojenja za tretman i odlaganje na godišnjem nivou približno 480 hiljada tona komunalnog i oko 100 hiljada tona građevinskog otpada od rušenja, uz proizvodnju električne i/ili toplotne energije, kao i zatvaranje i rehabilitaciju postojeće deponije. Svi zainteresovani moraju dostaviti prijave poštanskim putem do 15. oktobra 2015. godine.

Menadžer grada Beograda gospodin Goran Vesić u intervjuu za „Pink“ izjavio je da vrednost projekta može biti i do 300 miliona evra. Prema njegovim rečima, osim odlaganja otpada podrazumevaće i njegovu preradu, kao i proizvodnju električne energije iz otpada što će doprinet otvaranju nekoliko stotina novih radnih mesta.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: kurir.rs