Raspisan tender za izradu studije za prečišćavanje otpadnih voda TE „Kostolac A“

Srbija

EPS

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 9. januara 2015. godine tender za izradu Studije opravdanosti sa idejnim projektom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda TE „Kostolac A“.

Kako je navedeno, cilj ovog tendera je obezbeđivanje neophodne tehničke dokumentacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a u okviru Idejnog projekta neophodno je uraditi tehnološko-mašinski, građevinski, hidrotehnički i elektrotehnički deo.

Ponuđač mora da poseduje propisani tehnički, kadrovski, finansijski i poslovni kapacitet. Ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku do 9. februara 2015. godine, a ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Rok izvršenja usluge je 365 dana, a rok za početak izvršenja usluge je 15 dana od potpisivanja ugovora. Kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena, a ukoliko više ponuđača bude ispunjavalo ovaj uslov ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji bude ponudio kraći rok izvršenja usluge.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs