Raspisan tender za izradu Studije opravdanosti rekonstrukcije bloka 4 TE „Nikola Tesla A“

Srbija

Foto: Wikipedia/Mickey Mystique

JP „Elektroprivreda Srbije“ 14. januara 2015 godine raspisala je tender za izradu Studije opravdanosti sa Idejnim projektom rekonstrukcije u cilju produženja radnog veka i povećanje snage bloka 4, snage 308,5MW u TE „Nikola Tesla A“.

Cilj ove studije je da definiše sadržaj i efekte neophodnih radova na bloku u clju produženja njegovog radnog veka, povećanja raspoloživosti, snage i energetske efikasnosti bloka. Predmetna dokumentacija se mora sastojati od Studije opravdanosti kojom se analizira ekonomska efikasnost i opravdanost razmatranog tehničko-tehnološkog rešenja i Idejnog projekta produženja radnog veka i povećanja snaga bloka sa primenom primarnih mera smanjenja emisije Nox.

Ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku do 13. februara 2015. godine, a ponuđač ima rok od šest meseci za izradu potrebne dokumentacije. Sa početkom izrade dokumentacije mora se početi najkasnije 3 dana od dana potpisivanja ugovora, a kriterijum za izbor ponuđača će biti najniža ponuđena cena.

Realizacijom rekonstrukcije bloka 4 TE „Nikola Tesla A“ trebalo bi da bude produžen radni vek ovog bloka za oko 100 hiljada sati i podignuta njegova snaga na 350MW.

Sandra Jovićević

foto: staklenozvono.rs