Raspisan prvi poziv za Demo Environmental Program

01-03-2012-poljoprivreda pks

Predstavnici Privredne komore Srbije i Ambasade Kraljevine Švedske održali su sastanak povodom realizacije novog programa u oblasti zaštite životne sredine Demo Environmental Program 2015-2018 godine.

Kako je navedeno u saopštenju Privredne komore Srbije, cilj programa je povezivanje kompanija, organizacija, akademskih ustanova i državnih institucija, ali i razmena znanja i tehnologija i borba protiv klimatskih promena, siromaštva, zaštita životne sredine i stvaranje boljih uslova života.

U toku je prvi poziv za apliciranje za Demo Environmental Program, a sve zainteresovane organizacije mogu predstaviti svoje inovativne tehnologije i rešenja. U okviru programa biće finansirani najbolji projekti iz oblasti zaštite životne sredine, a najbolje aplikacije će dobiti između 500 hiljada i 1,8 miliona švedskih kruna. Za nabavku opreme aplikanti će dobiti do 50 odsto, a do 80 odsto sredstava za usluge. Kroz program se finansira i planiranje grantova koji učesniku olakšava da unapredi i znanje i razvije tehnologiju, a maksimalan iznos je 350 hiljada švedskih kruna.

Očekuje se da će drugi poziv za apliciranje za ovaj program biti raspisan u avgustu 2016. godine.

Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a koordinira Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (Tillväxtverket), a realizuje se u 11 zemalja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs