Raspisan poziv za izgradnju studije opravdanosti sa generalnim projektom izgradnje solarne elektrane u Kostolcu

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 5. avgusta 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga izrade „Prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom izgradnje solarne elektrane na prostoru srednjeg kostolačkog ostrva“.

Kako je navedeno, cilj izrade dokumentacije je definisanje uslova za izradu Idejnog projekta solarne elektrane na prostoru Srednjeg kostolačkog ostrva maksimalne moguće snage, kao i definisanje dinamičkog plana izrade tehničke dokumentacije i izgradnje solarne elektrane po fazama kako bi se dobila maksimalna snaga solarne elektrane i pri tome iskoristila što veća površina odlagališta pepela od oko 270 hektara. Osim toga, potrebno je i definisati očekivane troškove za nabavku opreme i uređaja, izvođenje instalaterskih radova na izgradnji solarne elektrane i radova na funkcionalnim ispitivanjima izgrađene elektrane, kao i obezbediti preduslove za pribavljanje Lokacijskih uslova za izgradnju solarne elektrane na prostoru Srednjeg kostolačkog ostrva.

Zainteresovani ponuđači moraju ispunjavati obavezne uslove definisane Zakonom o javnim nabavkama, ali moraju posedovati i neophodni poslovni, finansijski, kadrovski i tehnički kapacitet.

Ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku do 4. septembra 2015. godine.

Više informacija možete pronaći na sledećem linku.

Konkursna dokumentacija

 

foto: eps.rs