Raspisan novi tender za prečišćavanje pitke vode u Zrenjaninu

Srbija

voda cleanwateraction.org

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Zrenjanina gospodin Goran Tajdić krajem prošle nedelje je izjavio da je završena tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluge prečišćavanje pitke vode za grad Zrenjanin. On je dodao da se može smatrati da je raspisan tender za prečišćavanje pitke vode u Zrenjaninu.

Podsetimo, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u petak 12. decembra 2014. godine izdala je saopštenje da je poništila tender za prečišćavanje pitke vode za grad Zrenjanin. U saopštenju se navodi da je odluka o poništenju tendera doneta početkom decembra kada su upućeni prigovori na tender zbog povrede prava potrošača. Tender za prečišćavanje pitke vode za grad Zrenjanin raspisan je u septembru 2014. godine, a rok za prijavu bio je 3. oktobar 2014. godine.

Prema Elaboratu o utvrđivanju modela sprovođenja javne nabavke u postupku obezbeđenja pijaće vode u gradu Zrenjaninu koji je usvojen 25. aprila ove godine predviđeno je da isporuka pijaće vode počne u roku od 8 meseci od dana potpisivanja ugovora. Takođe, svi tehnički, fiksni i operativni troškovi koji proizilaze iz procesa usaglašavanja parametara kvaliteta pijaće vode srpskog sa evropskim zakonodavstvom, padaju na teret ponuđača i isti su za sve vreme trajanja ugovora.

Kvalitet pijaće vode mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, a grad Zrenjanin samo otkupljuje usluge prečišćavanja vode i nema obavezu kupovanja opreme.

Sandra Jovićević

foto: cleanwateraction.com