Raspisan konkurs za prodaju opasnog otpada

Srbija

kostolac balkanmagayin.net

PD TE-KO Kostolac raspisalo je 1. juna 2016. godine poziv za podnošenje ponuda u postupku prodaje opasnog otpada od elektronskih i električnih proizvioda i otpadne buradi od hidrazin hidrata.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, ponuđač mora ispuniti uslove za učešće propisane konkursom, a rok za podnošenje ponuda je 7 dana od objavljivanja oglasa. Izbor ponuđača vršiće se na osnovu najviše ponuđene cene.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

foto: balkanmagazin.net