Raspisan konkurs za podsticanje razvojnih i istraživačkih aktivnosti u oblasti klimatskih promena

Region

tutufondationusa.org klima

Hrvatska fondacija za nauku 1. aprila 2016. godine raspisala je konkurs za Program podsticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u oblasti klimatskih promena.

Kako je saopšteno, cilj programa je podsticanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u oblasti ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije učestvuje u rešavanju nacionalno važnih problema vezanih za klimatske promene i povezane mere sa naglaskom na energetsku održivost i međusobnu saradnju različitih sektora stavlja se poseban naglasak na razvoj održivog društva.

Ukupan budžet konkursa iznosi 17 miliona kuna, a sredstva su obezbeđena iz Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Hrvatske. Iznos finansiranja po projektu iznosi između 500 hiljada i 2 miliona kuna, dok trajanje pojedinačnog projekta iznosi između 1 i 2 godine.

Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2016. godine do 13 časova.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

foto: tutufondationuk.org