Raspisan konkurs za izradu Studije opravdanosti za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE „Kostolac B“

Srbija

EPS

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 26. januara 2015. godine konkurs za javnu nabavku usluge „Studija opravdanosti sa idejnim projektom postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE Kostolac B – aktualizacija“.

Predmet projekta je inoviranje postojeće Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Cilj ovog projekta je da se izvrši kompletiranje projektne dokumentacije za izgradnju navedenog postrojanja, i to u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji radi dobijanja građevinske dozvole pomenutog postrojenja.

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku, a rok za njeno dostavljanje iznosi 25. februar 2015. godine. Usluga mora biti izvršena u maksimalnom roku od 90 kalendarskih dana, dok je najmanji rok za njeno izvršenje 30 kalendarskih dana.

Osnovni kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs