Raspisan konkurs za izradu dokumentacije za solarnu i vetroelektranu u Kostolačkom basenu

Srbija

eps

JP „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku uskuga „Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za solarnu elektranu i vetroelektranu u Kostolačkom basenu“.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, u okviru realizacije predmetne usluge potrebno je izraditi regulaciona rešenja za projekat vetroelektrane „Kostolac“ i solarne elektrane „Kostolac-Petka“, izvršiti rezervaciju prostora za projekat solarne elektrane na području deponije na lokalitetu „Srednje kostolačko ostrvo“, izraditi Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena na životnu sredinu, izvršiti odgovarajuće izmene i dopune u strateškom delu Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena i pripremiti materijale za potrebe sprovođenja ranog javnog uvida.

Kriterijum za dodelu ugovora je ponuđena cena i kvalitet angažovanih kadrova.

Rok za podnošenje ponuda je 22. april 2016. godine do 9 i 30 časova.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

foto: eps.rs