Raspisan javni poziv za tri MHE u BiH

Region

mheKomisija za koncesije Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona raspisala je javni poziv za projektovanje, izgradnju i prenos tri male hidroelektrane.

MHE „Marušići“ snage 341kW nalazi se na Marušičkoj reci, MHE „Ušće“ snage 185kW nalazi se na Maloj rijeci, dok se MHE „Žuća rijeka“ nalazi na reci Žući, a njena snaga je 502kW.

Koncesija će biti dodeljena na 30 godina, a pravo učešća imaju domaća i strana lica. Ponuđač je u obavezi da izradi projektnu dokumentaciju, nabavi sve potrebne dozvole, izgradi mini hidroelektrane, kao i da obezbedi nesmetan rad ovih hidroelektrana tokom koncesije.

Studija opravdanosti i idejni projekat treba da sadrže sve tehničke parametre, ali i finansijsku procenu, kao i proračun opravdanosti građenja.

Posebno se konkuriše za svaku mini hidroelektranu, a bodovanjem podnete dokumentacije biće izabrana najpovoljnija ponuda.

Javni poziv – MHE „Marušići“
Javni poziv – MHE „Žuća rijeka“
Javni poziv – MHE „Ušće“

S.J.