Raspisan javni konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za projekte štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama u Vojvodini

Srbija

psemr

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je 10. juna 2015. godine Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete mogu se iskoristiti za zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme, zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravljanje unutrašnjom rasvetom sa pripadajućom opremom. Dodeljena sredstva ne mogu biti iskorišćena za kupovinu polovnih materijala i opreme, plaćanje poreza i taksi.

Kada je reč o kriterijumima za dodlejivanje sredstava, izvršiće se bodovanje na osnovu uštede električne energije na godišnjem nivou, smanjenja emisije ugljen dioksida na godišnjem nivou, načina realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete, garantnog roka svetiljki, sistema za upravljanje i pripadajuće opreme, stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave itd.

Ukupan iznos sredstava za projekte štedljive rasvete iznosi 45 miliona dinara, a svi zainteresovani mogu se prijaviti do 30. juna 2015. godine.

Detaljne informacije o konkursu možete pogledati ovde.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs