Raspisan javni konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za projekte EE u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Srbija

psemr

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je 10. juna 2015. godine Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene.

Kako je navedeno u konkursu, sredstva za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti dodeljuju se javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, a mogu se koristiti za unapređenje izolacionih karakteristika omotača zgrade i zamenu spoljašnje stolarije. Sredstva ne mogu biti iskorišćena za kupovinu polovnih materijala, plačanje poreza i administrativnih, carinskih, uvoznih taksi.

Kada je reč o kriterijumu za dodelu bespovratnih sredstava, izvršiće se bodovanje pristiglih prijava u osam kategorija, između ostalog i smanjenje emisije ugljen dioksida, smanjenje godišnje potrebne toplote za grejanje, smanjenje godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grejanje, stepen razvijenosti lokalne samouprave.

Ukupan iznos sredstava namenjenih za projekte energetske efikasnosti iznosi 115 miliona dinara, a najveća dodeljena suma po projektu može biti 25 milona dinara.

Rok za učešće na konkursu je 30. jun 2015. godine.

Detaljne informacije o konkursu možete pogledati ovde.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs