Rani uvid u plan za izgradnju golf terena podno Avale

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Planom detaljne regulacije za golf terene i ostale sportske sadržaje u južnom delu naselja Pinosava, Gradska opština Voždovac, predlaže se realizacija golf terena i ostalih sportskih sadržaja na zemljištu koje je većim delom u javnoj svojini Grada Beograda i za koje postoji interesovanje investitora.

Foto-ilustracija: Pixabay

Predloženo je da plan obuhvata deo teritorije opštine Voždovac, koji obuhvata  deo katastarske opštine Pinosava, uz Ulicu Nova 4 (Sečanjska) i Ulicu Avalska, i deo katastarske opštine Beli potok koji se nalazi u zoni planirane saobraćajne petlje „Avala (Ripanj)“. Površina obuhvaćena planom detaljne regulacije iznosi oko 78,8 hektara.

Postojeća namena zemljišta je najvećim delom poljoprivredna, manji deo predstavljaju prirodno regulisane zelene površine i šume, dok se na preostalom delu zemljište koristi za stanovanje.

Pored opštih ciljeva, plan treba posebno da odredi kompleks otvorenih golf terena sa pratećim sadržajima, zatim planski status postojećih stambenih objekata, kao i rekonstrukciju pristupne saobraćajnice i priključaka na državne puteve II A reda i II B reda.

Planiraju se površine javne namene, i to – mreža saobraćajnica, vodne površine, šume i otvoreni golf tereni, dok se površine ostalih namena planiraju za sportske objekte i komplekse, sportsko-rekreativni kompleks.

Rani javni uvod obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu), od 9. do 23. septembra 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima će zainteresovanim licima davati predstavnik obrađivača na istoj adresi utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove na adresu Kraljice Marije 1, Beograd, zaključno sa 23. septembrom 2019. godine.

Više informacija na sledećem linku: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764361-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-golf-terene-i-ostale-sportske-sadrzaje-u-juznom-delu-naselja-pinosava/.

Izvor: Direkcija za građevisnko zemljište i izgradnju Beograda