Rani javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin

Vesti | Svet

Foto: Milisav Pajević

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin sa elementima detaljne regulacije, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 84/17.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 1. do 15. novembra 2017. godine, na zvaničnim veb stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava, odnosno zgradama skupština grada Novog Pazara i opština Aleksandrovac, Brus, Raška i Tutin.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam u toku trajanja ranog javnog uvida.

Za više informacija, posetite sledeći sajt: raska.gov.rs.

Milisav Pajević