Radovi u okviru projekta zaštite Paraćina od velikih voda Crnice

Vesti | Srbija

Zemljani radovi u okviru projekta zaštite Paraćina od velikih voda Crnice iz pravca Glavice i auto- puta ka gradu stigli su do mosta u Nemanjinoj ulici, na suprotnoj strani grada, u blizini nekadašnjih štofarskih vila, a na početku najkomplikovanije druge deonice, krenuli su radovi u betonu.

Projekat zaštite grada od velikih voda odvija se po utvrđenoj dinamici, a budući izgrađeni betonski zidovi, spojeni sa sistemima mobilne opreme, u kombinaciji biće sigurna zaštita grada od poplave u slučaju velikih voda.

Izgradnja novog sistema odbrane od poplava obuhvata 10.870 metara obale i više načina zaštite, a pre svega obezbediće putne pravce.

Mobilna oprema je u nabavci i očekuje se do kraja godine, uz izgradnju temelja za nju, a biće u gruboj fazi urađene i pristupne staze.

Rokovi za završetak svih radova su otprilike za godinu dana, odnosno do početka narednog leta.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Info-energetski Paraćin“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.