Radni vek vranjske deponije „Meteris“ produžen do 2020. godine

Foto- ilustracija: Pixabay

Deponija „Meteris“ kod Vranja izgrađena je 2002. godine, a njen vek održivosti, po origanalnom projektu Instituta Kirilo Savić iz Beograda, iznosi 15 godina, zbog čega bi trebalo da bude zatvorena u aprilu. Ipak, uzevši u obzir to da je na deponiji vršena primarna selekcija otpada, rok za zatvaranje je produžen do 2020. godine.

Lokalna samouprava je pre izvesnog vremena ugostiteljskim objekatima dodelila kontejnere za primarnu selekciju otpada, a istu aktivnost imala je u planu za privredne subjekte.

Kako prenosi Jugmedia, direktorka JP „Komrad“, Nela Cvetković, najavila je  u narednom periodu saradnju između lokalne samouprave, JP „Kormad“, i ostalih opština Pčinjskog okruga, kako bi izvršili eksproprijaciju zemljišta za drugu fazu deponije „Meteris“. Strategijom za upravljanje otpadom, koju je Vlada Srbije usvojila 2010. godine, predviđeno je da nova deponija bude regionalnog karaktera.

Dve privatne firme koje su vršile sakupljanje plastičnog otpada, povukle su svoje žičane kontejnere za prikupljanje, usled isteka ugovora o zakupu javnih površina, pa će ove aktivnosti ubuduće obavljati JP „Komrad“.

 – Trenutni broj žičanih kontejnera za PET ambalažu na teritoriji grada je 160 koje sami izrađujemo, a u planu je postavljanje 80 novih u narednih mesec dana- navodi Cvetković.

Prema rečima Nele Cvetković, ovaj broj zadovoljava potrebe jednog dela grada, prvenstveno u stambenim blokovima, a u narednom periodu radiće se na uvećanju tog broja, kao i njihovom postavljanju u svim seoskim mesnim zajednicama.