Radni dan za prirodu – Uređenje NP „Fruška gora“

 

Foto: http://www.pzzp.rs

Foto: http://www.pzzp.rs

Svetski Dan zaštite životne sredine 5. jun  državne institucije za zaštitu životne sredine Vojvodine će obeležiti zajedničkom radnom akcijom za prirodu.

Danas u 13 časova će preko stotinu zaposlenih radnika iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP NP„Fruška gora“, NIS a.d. Novi Sadi Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, pristupiti uređenju – čišćenju potoka i prirodnih staništa u okviru NP „Fruška gora„.

Radiće se na lokalitetu Ležimir ( Lišvarski potok, Rohalј baze, Sviloška uglјara – Ravne, Kecelјa – Mandalina ćuprija, Crveni put, Sviloška uglјara – Ciganski logor, Mostar – Janok, Partizanski put – Manđeloške vikendice).

Milisav Pajević