Radna grupa predstavila analizu lokalnog plana zaštite životne sredine u Kruševcu

Svet

rsz_krusevac_exchange_sastanak

Juče je u Gradskoj upravi grada Kruševca održan radni sastanak u vezi izrade Lokalnog programa zaštite životne sredine za koji je opština Kruševac dobila bespovratnu finansijsku pomoć u okviru programa EU Exchange 4.

U okviru sastanka, predstavnik Stalne konferencije gradova i opština gospodin Aleksandar Marinković predstavio je generalne informacije o stanju životne sredine u lokalnim samoupravama, dok je radna grupa predstavila situacionu analizu lokalnog programa zaštite životne sredine.

Lokalni program zaštite životne sredine trebalo bi da bude u skladu sa Nacionalnim programima zaštite životne sredine, a neki od njegovih ciljeva su očuvanje životne sredine i prirodnih resursa, kao i unapređenje politike zaštite životne sredine i njena integracija u druge sektorske politike.

Inače, osim opštine Kruševac, stručnu pomoć za izradu Lokalnog programa zaštite životne sredine dobile su i opštine Novi Sad i Novi Bečej, a ugovori su potpisani 29. januara 2014. godine u Beogradu.

Program Evropske unije Exchange 4 nastavak je prethodnih programa (Exchange 1, Exchange 2, Exchange 3) koji su sprovođeni od oktobra 2004. godine u Republici Srbiji. Njegov cilj je da unapređenjem administrativnih kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou. Program Exchange 4 će trajati od februara ove godine do februara 2015. godine. Ukupna vrednost programa iznosi oko 5,8 miliona evra, a preko 80 opština će biti direktno podržano ovim programom.

Sandra Jovićević

foto:krusevac.rs