Radionice o kontroli invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoline i energetike sprovodi projekat „Razvijanje sistema upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ sufinansiran sredstvima Evropske unije iz Kohezionog fonda.

U sklopu projekta održane su prve radionice o službenim kontrolama prometa invazivnim stranim vrstama za četiri različite grupe polaznika – u Zagrebu 25. i 26. i u Rijeci 28. i 29. decembra.

Polaznici radionica bili su službenici Carinske uprave, Državnog inspektorata (inspekcija zaštite prirode, veterinarska i granična veterinarska inspekcija, fitosanitarna i granična fitosanitarna inspekcija, lovna i šumarska inspekcija) i policije.

Radionice su održali predavači iz Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoline i prirode Ministarstva zaštite okoline i energetike.

Program edukacija usmeren je na zakonodavstvo u Evropskoj uniji i Republici Hrvatskoj i procedure službenih kontrola prometa stranih i invazivnih stranih vrsta.

Polaznicima radionica predstavljene su invazivne strane vrste na Unijinom popisu i ograničenja njihovog korišćenja i predstavljena je uloga pojedinih tela u sistemu službenih kontrola i opisano postupanje u nadzoru invazivnih stranih vrsta i robe, tj. pošiljki koje ih sadrže.

Na kraju programa polaznici su uspešno ispunili kratak test novostečenih znanja o invazivnim stranim vrstama i za svoje proaktivno učešće na radionici dobili priznanja.

Tokom projekta biće sporvedeno ukupno 40 ovakvih celodnevnih radionica u pet gradova – u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku.

Planirano je da do kraja projekta u jesen 2012. godine na radionicama učestvuje oko 1.200 carinskih službenika, inspektora i policajaca.

Foto: Wikipedia/19901996gsg

Osim sistemski organizovanih predavanja, predviđena je i izrada priručnika o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama, kako bi se povećala delotvornost nadzora i postupanja službenika pri sprovođenju službenih kontrola pošiljaka.

Cilj ovog projekta je doprineti razvoju sistema upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta radi ublažavanja njihovog štetnog uticaja na bioraznolikost, funkcionisanje ekosistema, ali i zdravlje ljudi i privredu.

Osim edukovanja službenika za efikasnije službene kontrole, biće izrađeni planovi upravljanja invazivnim stranim vrstama koje su već široko rasprostranjene u Republici Hrvatskoj, poput mungosa, kornjače roda Trachemys i signalnog raka (Pacifastacus leniusculus), i akcijski planovi o načinima unosa invazivnih vrsta spontanim širenjem i vezanim uz transport.

Takođe, biće sprovedena kampanja podizanja svesti javnosti o štetnosti invazivnih stranih vrsta i sprečavanju njihovog širenja.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine