Radionica u Stokholmu u okviru ENVAP III projekta

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U Stokholmu je početkom novembra u okviru projekta ENVAP III održana studijska poseta na kojoj su u okviru radionica predstavljene novine i buduće obaveze u vezi izveštavanja za oblasti upravljanja otpadom, kvaliteta vazduha, kvaliteta voda i emisija u vode i vazduh.

Učesnici studijske posete su, pored predstavnika sa Projekta, bili i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine.

Radionice su održane u Švedskoj Agenciji za zaštitu životne sredine koja je sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine Republike Srbije partner na projektu.

Priprema za pregovore o pristupanju Republike Srbije EU – faza 3, koji je finansiran od strane Švedske, a implementira se preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) u periodu 2016-2020 godine.

Milisav Pajević