Radionica – Inventar gasova sa efektom staklene bašte

Vesti | Srbija

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva zaštite životne sredine, uz tehničku podršku Programa UN za razvoj i u saradnji sa Sekretarijatom Okvirne konvencije UN o promeni klime (UNFCCC) i međunarodnom organizacijom FAO, u periodu 21-25. januara u Beogradu se održava radionica „Quality Assurance of the National Greenhouse Gas Inventory Management System and National Greenhouse Gas Inventories of Serbia“.

Radionicu je otvorio direktor Agencije za zaštitu životne sredine, gospodin Filip Radović.

Cilj ove radionice je da se u saradnji sa ekspertima UNFCCCC i FAO razmotri i oceni kvalitet inventara gasova staklene bašte, kao i trenutni nacionalni sistem inventara Republike Srbije, sa primarnim ciljem da se dodatno izgradi kapacitet tima za izradu GHG inventara u Agenciji i uspostavi osnova za poboljšanje budućih inventara.

Na kraju seminara eksperti će dati predlog kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mera za unapređenje inventara i izradu Nacionalnog plana poboljšanja.

Milisav Pajević