Radioaktivni gromobrani još uvek u Novom Sadu

Srbija | Održivi razvoj

radioaktivni-gromobran in4s.net

Iako je rok za uklanjanje radioaktivnih gromobrana istekao još 23. maja 2014. godine, u Novom Sadu je preostalo još oko 50 ovakvih gromobrana koji nisu uklonjeni zbog finansijske situacije.

Portparol JKP „Stan“ iz Novog Sada gospođa Maja Ravić izjavila je da je za uklanjanje jednog radioaktivnog gromobrana i postavljanja drugog potrebno preko 700 hiljada dinara, a da se novac za njihovo uklanjanje potražuje od Novog Sada. Ona je istakla da bi troškove uklanjanja gromobrana trebalo da snosi preduzetnik ili pravno lice koje ih poseduje.

Radioaktivne gromobrane mogu uklanjati samo firme koje imaju odobrenje od Agencije za zaštitu jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za izvođenje ovakvih radova. Ovakva odobrenja poseduju Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Labaratorija za radioizotope i Labaratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine „Zaštita“. Sve kompanije i preduzetnici koji ne prijave postojanje radioaktivnih gromobrana mogu dobiti novčanu kaznu do pola miliona dinara.

Inače, uklanjanje ovih gromobrana u Novom Sadu organizovano je 2007. i 2009. godine, ali posao nije završen do kraja.

Sandra Jovićević

foto: in4s.net