Rad na planiranju projekata u životnoj sredini mora da počne odmah

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan najavio je da novoformirano ministarstvo osniva poseban sektor za projekte. On je najavio je da će razgovarati sa lokalnim samoupravama, pomoći im u izboru potrebnih projekata i tražiti od njih da već sada počnu sa planiranjem i budžetiranjem za sledeću godinu. Zbog zakonskih procedura, koje ne smeju da se krše, potrebno da prođe najmanje 3 ili 4 godine do početka sprovođenja projekta. Nemamo vremena za gubljenje i rad na tome mora da počne odmah, poručio je ministar Trivan.

On je naglasio da ni jedan posao nije lak kad treba da se radi na reformama i ozbiljnim rezovima. Moramo kadrovski, brojčano i u opremi da ojačamo inspekciju i u tome očekujem podršku Vlade Srbije, rekao je ministar Trivan.

On je najavio da će u radu ministarstva primenjivati principe koje je upostavio i Beogradu, a koji su dali dobre rezultate. Prvo, svi mi, pa i zagađivači, moramo da naučimo šta su sve naše zakonske obaveze i zato inspekcija neće uvek da kažnjava pri prvom dolasku. Tražiće uklanjanje nedostataka u nekom razumnom periodu i kontrolisati kako se to sprovodi, a onda, ako ne bude rezultata – stizaće najoštrije pravne posledice i prijave, rekao je ministar Trivan.

Kao drugi princip naveo je otvorenost ministarstva i saradnju sa medijima, a posebno sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite životne sredine. Oni mogu mnogo da pomognu u ukazivanju na probleme i rešenja. Harmoničan odnos vladinog i nevladinog sektora i medija u oblasti zaštite životne sredine dovešće nas, korak po korak, do vrha kome težimo, a to su standardi uspostavljeni u skandinavskim zemljama, zaključio je ministar Trivan.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević