Puštene u rad tri kineske solarne elektrane u Rumuniji

Region

solarni paneliKineska kompanija „Unisan“ (Unisun) priključila je na mrežu tri solarne elektrane u Rumuniji čija je ukupna snaga 19,59MW. Ove solarne elektrane nalaze se u okruzima Kluž (Cluj) i Brašov (Brasov). Solarna elektrana „Dej“ ima instalisanu snagu od 5,98MW, solarna elektrana „Setra“ od 6,4MW, a solarna elektrana „Klu“ (Clue) 7,14MW. Očekuje se de će ove elektrane proizvesti više od 20 miliona kWh godišnje.

Investitori ovog projekta su kompanije „Unisan“ i (Zhejiang International Trade New Energy Investment), a nemački ogranak kompanije „Unisan“ (Unisun Energy GmbH) je izvođač radova, dok je rumunski ogranak iste kompanije odgovoran za zelene sertifikate i održavanje ovih solarnih elektrana. Ove tri elektrane bi trebalo da zadovolje potrebe oko 15 hiljada domaćinstava za električnom energijom.

Inače, postojeće fotonaponske solarne elektrane u Rumuniji imaju instalisanu snagu od oko 700MW. Kompanija „Unisun“ član je grupacije (Wuxi Guolian Development Group) koja proizvodi fotonaponske solarne panele za svetsko tržište.

S.J.