Puštena u rad trafostanica „Fojnica“ u BiH

Region

news-2014-march-struja_nova_991671952Kompanija „Elektroprenos BiH“ pustila je u rad trafostanicu „Fojnica“.

Kako je istaknuto, izgradnjom ovog objekta i budućim planiranim uvezivanjem TS „Fojnica“ i TS „Kiseljak“ po 110 kV naponu u elektroenergetski sistem, formiraće se 110 kV „prsten“ između opština Visoko, Fojnica i Kiseljak, čime će se osigurati dvostrano napajanje ovih područja, siguran plasman proizvedene električne energije iz malih hidroelektrana, poboljšanje naponskih prilika i pouzdana isporuka električne energije potrošačima.

Vrednost investicije na izgradnji trafostanice „Fojnica“ iznosi 3,36 miliona KM.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević