Puštena u rad fabrika vode u Zrenjaninu

Srbija

Puštanjem sirove vode iz bunara u sistem postrojenja za prečišćavanje vode, danas je fabrika vode u Zrenjaninu počela s probnim radom. Već za nedelju dana voda u gradskom vodovodu biće primetno boljeg kvaliteta, a po završetku svih testiranja opreme, tehnološkog procesa i hemijskih analiza, voda će dostići kvalitet predviđen standardima i propisima.

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, koji je sa saradnicima i brojnim gostima danas prisustvovao početku probnog rada postrojenja, rekao je da je ovo istorijski dan za Zrenjanin i za Zrenjanince. On je podsetio da je 2012. godine nasledio projekat po kome su Grad, odnosno građani, morali da plate 25 miliona evra za postrojenje i onda još svaki kubik vode po 37 centi, a da je ova fabrika napravljena bez ikakvog ulaganja.

Predstavnik investitora Nenad Obradović, objasnio je šta praktično predstavlja i znači današnje puštanje postrojenja za prečišćavanje vode u probni rad. Kako je naveo, pušta se sirova voda iz bunara u sistem predtretmana i počinje sa hidrauličkim testiranjem ugrađene opreme. Cev prečnika 500 dovodi sirovu vodu do predtretmana, četiri bazena gde se vrši hemijski tretman, kao prvi korak u prečišćavanju, odnosno pripremi vode za dalje tretmane. Pre mesec dana je urađeno hidrauličko testiranje cevovoda i to je urađeno bez propusta, i sada krećemo sa testiranjem prvog dela tehnološkog procesa. Nakon tri sata od početka punjenja, voda će doći do ultrafiltracije, gde počinje testiranje segment po segment, pre nego što se krene s hemijskim procesom tretiranja same vode. Procene su da će ultrafiltracija trajati od 5 do 7 dana, a kvalitet vode meriće se u saradnji s Vodovodom nakon svakog segmenta tehnološkog procesa. Radiće se između 10 i 15 analiza dnevno, s ciljem da se vidi u kojoj se meri menja kvalitet prečišćene u odnosu na kvalitet dolazne vode.

Govoreći o ceni vode, direktor JKP Vodovod i kanalizacija Ivan Dević je rekao da će ona biti određena u dogovoru sa Gradom, nakon analiza, a da će ona u sebi sastojati sve momente, pa i socijalne. On je pojasnio da će voda iz postrojenja poteći odmah i da će se za nekoliko dana primetiti drastična razlika u kvalitetu vode.

izvor: zrenjanin.rs

Sandra Jovićević