Prvi sastanak Biroa Skupštine programa UN za životnu sredinu u Trondhajmu

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan u svojstvu jednog od potpredsednika narednog zasedanja Skupštine UN za životnu sredinu (UNEA 5), učestvovao je juče na prvom sastanku Biroa Skupštine programa UN za životnu sredinu koji se održava u Trondhajmu, u Norveškoj.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Sastanak Biroa Skupštine programa UN za životnu sredinu kome prisustvuju predsednik i potpredsednici UNEA 5 posvećen je zajedničkoj viziji, odabiru teme i inkluzivnom, transparentnom i efikasnom procesu pripreme osnove za uspešnu realizaciju naredne Skupštine UN za životnu sredinu, koja će se održati 2021. godine u Najrobiju.

„Čovečanstvo se suočava sa ubrzanim klimatskim promenama, povećanjem temperature i dramatičnim izumiranjem biljnih i životinjskih vrsta i imamo malo vremena za efikasan globalni odgovor ali je to izvodljivo jer je za dobrobit naše Planete i budućih generacija“, rekao je Goran Trivan govoreći u svojstvu potpredsednika Skupštine UN za životnu sredinu (UNEA 5) na prvom sastanku Biroa Skupštine programa za životnu sredinu.

Naveo je da smo zahvaljujući ekstremno brzom tehnološkom napretku temeljno devastirali Planetu i da svi mi, i građani i vlade zavisimo od razvoja tehnologija koje su u rukama vlasnika kapitala.

„Motor promena pozitivnih i negativnih je kapital i profit i njegovi vlasnici. Vlasnici kapitala razumeju planetarne izazove s kojima se svi mi suočavamo, i imaju kapital da utiču na rešavanje problema o kojima danas diskutujemo, i to je velika prednost koju treba da uzmemo u obzir”, ukazao je Trivan.

„Ovaj format sastanka nam dozvoljava da razmenimo mišljenja i donosimo odluke, da radimo na ciljevima“, rekao je ministar Trivan prilikom bilateralnog susreta sa ministrom životne sredine i klime Kraljevine Norveške Olom Elvestuenom, koji je i predsedavajući predstojeće UNEA 5, ukazujući na važnost sastanka Biroa Skupštine programa u pripremi zasedanja naredne skupštine UN za životnu sredinu, najvišeg međunarodnog nivoa odlučivanja o životnoj sredini.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Trivan je ocenio da Srbija i Norveška imaju odlične odnose, i izrazio zahvalnost na dosadašnjoj pomoći koju Kraljevina Norveška pruža Srbiji u dostizanju evropskih standarda u zaštiti životne sredine i realizaciji projekata, koji su usmereni na strateške ciljeve Republike Srbije u ovoj oblasti.

Ukazao je da je Srbija spremna za pregovore i da imamo odličnu saradnju sa EU na pripremi Poglavlja 27. U razgovoru su razmotrene mogućnosti intenziviranja saradnje dva ministarstva u svim oblastima zaštite životne sredine, od pošumljavanja, preko programa nacionalnih parkova, do energetske efikasnosti. Ministri Trivan i Elvestuen su razmotrili mogoćnosti korišćenja finansijskih sredstava EEA i grantova kao i programa prekogranične saradnje sa susedima koji su članice EU.

Ministar Goran Trivan u Trondhajmu učestvovao je na otvaranju Devete konferenciji o biodiverzitetu, koja je se održava od 2.-5. jula u organizaciji Programa UN za životnu sredinu.

Konferencija se bavi izazovima postizanja vizije za biodiverzitet do 2050. godine i putevima potrebnih promena za razvoj globalnog okvira za biodiverzitet nakon 2020. godine.

Milisav Pajević